Stadsbedrijf Zevenaar

Enthousiaster en enthousiaster !

Steeds maar enthousiaster en enthousiaster ! Al weer bezig aan een nieuwe week, maar eerst nog even terugkijken op de afgelopen week. Het was een week met voor mij twee hoogtepunten. Voor dinsdagavond had ik me ingeschreven voor de Bedrijvenmarkt van MKB-Zevenaar. Het was een mooie gelegenheid om ondernemers te vertellen over mijn plan om een sociale onderneming/bewonersbedrijf te starten. Ik was ook blij met een gesprek met de Regionale Sociale Dienst de Liemers, die belangstelling toonde voor het Stadsbedrijf Zevenaar. Vervolgafspraak is inmiddels gepland! Ik ging 's avonds huiswaarts met een handjevol visitekaartjes, maar vooral ook met nieuwe gesprekken in het hoofd en een paar aanknopingspunten om afspraken te maken. Later in de week heb ik die afspraken ook gemaakt.

Ik merk dat er nog veel missiewerk te doen is. Dat begrijp ik wel, want het wijkt ook wel af van hoe het in de regel gaat. Normaalgesproken vindt een ondernemer een markt, stippelt een plan uit en gaat met een bedrijf aan de gang. Bij deze sociale onderneming Stadsbedrijf Zevenaar wil ik eerst nog een andere stap zetten. De hoofddoelstelling van het bedrijf is om op een bedrijfsmatige manier maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dat vraagt voor mij dat je zeker weet dat je de belangrijkste wensen uit Zevenaar bij de kop pakt. En juist dat ben ik op dit moment aan het ophalen: met welke bedrijfsactiviteiten zouden de Zevenaarders de 10 het meest benaderen op de schaal van gelukkig zijn/zich prettig voelen.Met die opbrengst wil ik graag samen met een initiatiefgroepje van inwoners en/of ondernemers een businesscase uitwerken, waarmee we de stap naar het formeel oprichten van het Stadsbedrijf Zevenaar kunnen zetten.

Vrijdagmiddag heb ik mij met mijn vrouw Anne samen op de markt van Zevenaar met een statafel genesteld om reacties van voorbijgangers te krijgen. Het leverde enkele leuke, informatieve en interessante gesprekken op. "Zorg voor betaalbare woningen voor jongeren door te bouwen in combinatie met ouderen. Als tegenprestatie voor een betaalbare huurprijs kun je afspraken maken met de jongeren dat zij een bepaald aantal uren dienstverlening doen ten nutte van de oudere bewoners of de omgeving/wijk," zei een meneer. Iemand anders opperde een bedrijf dat het verenigingsleven in de administratieve (bestuurs)taken of incidentele projecten zou kunnen ondersteunen. Het is moeilijk om die werkzaamheden bezet te krijgen. Door hier ondersteuning te bieden, kunnen de waardevolle verenigingen hun werk blijven doen en blijft het verenigingsleven bloeien. Die ideeën voeg ik toe aan het lijstje mogelijke bedrijfsactiviteiten dat ik sowieso ook al had.

Deze week staan er weer gesprekken op de agenda die voortvloeien uit de bedrijvenmarkt van vorige week. Verder heb ik voor wat langere termijn interessante afspraken gemaakt. Het is zo'n dynamisch proces, dat ik de /opstartroute heb geactualiseerd. Donderdag 3 oktober a.s. zal mijn laatste dag in "de Zaak" aan het Raadhuisplein zijn. Ik werk langzamerhand toe naar het formeren van het initiatiefgroepje om vervolgens de ideeën en plannen te beoordelen op mogelijkheid/haalbaarheid en een businesscase voor Stadsbedrijf Zevenaar.

Lees meer

Week 5 komt eraan !!

Het was een mooie week afgelopen week. Ik merk, dat mensen al van het initiatief van het Stadsbedrijf hebben gehoord. Het blijft nodig om meer te vertellen wat ik wil bereiken en hoe ik dat wil bereiken. Afgelopen week een gezellige Netwerkbarbeque gehad van Krachtteamdeliemers. Nog bedankt voor de organisatie, dames, het was gezellig en ik heb mooie, nieuwe contacten gelegd!

Vanavond, dinsdagavond 10 september ben ik bij Zaal Staring, Grietakkers 3 in Zevenaar van 19.00 tot 22.30 uur present bij de Bedrijvenmarkt van MKB Zevenaar. In het kader van Spread-the-news ben ik daar om ook de ondernemers mee te nemen in deze nieuwe maatschappelijke ontwikkeling in Zevenaar. Ik kan me goed voorstellen dat zij ook nieuwsgierig zijn naar de dingen die op stapel staan. Misschien kunnen zij ook ideeën/tips/contacten aangeven die het Stadsbedrijf Zevenaar weer verder brengen. Zij kunnen mij ongetwijfeld ook helpen om meer te weten te komen, waar Zevenaar behoefte aan heeft. Ik denk alleen al aan het succes van de zgn. "Waarmaak-straat" vorig jaar in mijn traject bij Starters4Communities in Nijmegen.

Verder de komende week weer contacten leggen in Zevenaar, maar ook elders om inspiratie op te doen. Het is goed om te merken, dat het initiatief steeds meer body begint te krijgen. Alleen daar ben ik al super-trots op!

Tot vanavond bij Staring in Zevenaar. Daar gaan jullie mij tips aan de hand doen en kan ik jullie ALLES vertellen over

STADSBEDRIJF ZEVENAAR !!


Dick Nieuwland

06 21885715

Lees meer

Op naar week 4 !

Vandaag de 4e week in dat ik input probeer op te halen vanuit Zevenaar. Waarom ik dat doe? Twee redenen. Ten eerste wil ik graag input vanuit de inwoners loskrijgen. Waar denken zij dat een sociale onderneming een mooie rol kan spelen in (de gemeente) Zevenaar? Ten tweede zoek ik naar andere inwoners van Zevenaar die samen met mij het businessplan voor de nieuwe sociale onderneming/bewonersbedrijf in elkaar willen sleutelen. Gezamenlijk dezelfde weg bewandelen en het avontuur aangaan om de eerste, erkende sociale onderneming van Zevenaar op te richten.

Afgelopen dinsdag hield ik de Meet & Greet. Er was vooral belangstelling uit professionele hoek. Mensen die voor hun werk op één of andere manier sociaal bezig zijn. We konden mooi de diepte ingaan en met elkaar verkennen waar naar ons idee wensen/behoeften liggen. Een fijne, laagdrempelige plek voor verschillende maatschappelijke functies/doelgroepen kwam over tafel. Wat daar dan te vestigen? Misschien een fijne plek voor jongeren om ontspannen met huiswerk bezig te zijn of om lekker te chillen? Misschien een laagdrempelige ontmoetingsplek voor verschillende doelgroepen (op mijn website www.stadsbedrijfzevenaar.nl noem ik het daglol)? Mogelijk kunnen mensen die moeite hebben mee te draaien in de maatschappij en/of op de arbeidsmarkt hier de ruimte krijgen die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen. Of een plek waar mensen die nog gezond van lijf en leden zijn het leuk vinden om anderen (jong of oud) zo af en toe eens te helpen met een gezamenlijke hobby kwam voorbij. Werkplekken voor ZZP-ers (Seats tot Meet) in het sociaal domein zijn er nog niet in Zevenaar. Gewoon een gefaciliteerde werkplek waar je naast werken ook gelijkgestemde mensen/collega’s tegenkomt met wie je even kunt sparren over een probleem dat onoplosbaar lijkt (maar niet onoplosbaar blijkt te zijn). Het zijn allemaal ideeën die over tafel gingen dinsdagavond. Misschien kan dit idee door het Stadsbedrijf Zevenaar verder uitgewerkt worden in een businesscase.

Donderdag kwam er iemand bij mij op bezoek die heel graag iets wil bereiken op het gebied van wonen. We hebben met elkaar afgesproken in gesprek te blijven, omdat er kijkend naar projecten elders in het land ook wel een businessmodel te bedenken valt voor datgene dat hem voor ogen staat. Er bestaan projecten waarbij maatschappelijke functies samen gaan met woonfuncties en revenuën maatschappelijk worden gebruikt. Misschien past het in elkaar. Verbinden maar!!

Iedereen blijft welkom voor mijn inloop op dinsdag van 16.00 tot 20.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Weet jij een ORIGINELE manier om op eenvoudige wijze meer ideeën, wensen, gemis uit de stad binnen te hengelen, laat het mij dan svp weten via opstart@stadsbedrijfzevenaar.nl. Op acquisitie zal ik trouwens niet reageren!

Lees meer

Meet & Greet 27/8

Zo, inmiddels heb ik er 2 weken opzitten. Mijn missie is het opzetten van een bewonersbedrijf/sociale onderneming in Zevenaar en omgeving. En om dat te kunnen doen begint het voor mij bij het begin, namelijk weten waar behoefte aan is en waar inwoners/organisaties/ondernemers voor willen betalen.

Met Raadhuisplein 14 in Zevenaar als uitvalsbasis van Stadsbedrijf Zevenaar (het Hoofdkwartier) wil ik ophalen waar in de stad behoefte aan is. Dat doe ik met 4 overtuigingen:

1          Inwoners/ondernemers weten zelf het beste waar behoefte aan is in de stad.

2          Inwoners willen het liefst zo veel mogelijk zelf regie houden/hun eigen boontjes doppen.

3          Dingen die lokaal kunnen, aarden beter als ze ook lokaal worden gedaan.

4          Inwoners/ondernemers zijn bereid daarvoor de handen uit de mouwen te steken of hun expertise ter beschikking te stellen.

Iemand moet een begin maken en organisatorisch de verschillende eindjes aan elkaar knopen. Die rol neem ik op me. Mijn persoonlijke drijfveer, mijn kennis van het sociaal domein en de mogelijkheden daarbinnen zullen mij vast van pas komen bij die rol.

Afgelopen 2 weken al gesprekken gevoerd met mensen die zich spontaan meldden. Ik had ook een inspirerend gesprek met adviseurs van KNHM, gespecialiseerd in ondersteuning van bewonersinitiatieven. En ook Bert Otten, senior-adviseur van Radar Advies, wist mij te voeden met positieve energie. Een afspraak met Karin Mulder van de Gelderlander zal ook vast mooie publiciteit brengen. Voor mij een bewijs, dat velen het idee van sociaal ondernemen in het algemeen en het Stadsbedrijf Zevenaar in het bijzonder een warm hart toedragen. Mooie eerste stappen in dit avontuurlijke proces op weg naar bewonersbedrijf “Stadsbedrijf Zevenaar”.

Over een week of zes gaan de deuren van het Hoofdkwartier dicht. Dan hoop ik dat we met een initiatiefgroep van 4-5 mensen op weg zijn om een businesscase te ontwikkelen voor het nieuwe Stadsbedrijf Zevenaar.

Woon jij in Zevenaar en heb je een idee voor de opzet van het Stadsbedrijf of wil je mee denken of doen in de organisatie? Meld je dan bij mij: 0621885715 of opstart@stadsbedrijfzevenaar.nl

Lees meer

Spannend !

Het zijn spannende tijden voor mij! Vanaf vandaag moet de hele wereld (te beginnen Zevenaar ) het weten. Ik ga in Zevenaar aan de slag om een sociale onderneming neer te zetten. Het moet een bedrijf worden van en voor de inwoners. Zij moeten zich erbij betrokken voelen. Het gaat "hun" bedrijf worden. Ik heb er hartstikke veel zin in om het met een aantal mensen van de grond af op te bouwen.

"Maar wat gaat het dan worden? Wat gaat het bedrijf dan doen? Waar gaan jullie dan zitten? Welke rechtsvorm? En wie zal dat betalen?" Het grappige (en ook het spannende) is, dat ik dat ook nog niet weet. "Huh, maar je moet toch weten wat je gaat doen, hoe en waar je dat gaat doen ?", vragen mensen mij. En natuurlijk heb ik daar wel ideeën bij. Maar wat mij betreft gaat een initiatiefgroep op al deze vragen antwoord geven. Het voornaamste voor nu is, dat er een community ontstaat die het basisidee van sociaal ondernemen omarmt. Op de site www.stadsbedrijfzevenaar.nl staat meer informatie over wat sociaal ondernemen is en aan wat voor soort bedrijfsactiviteiten je kunt denken.

Dus ben je al ondernemer en zou je op één of andere manier in een constructie van sociaal ondernemen mee willen denken en/of doen, meld je dan. Maar ook als je inwoner bent en een idee hebt, waar andere inwoners in Zevenaar wat aan kunnen hebben, vind ik het leuk om dat van je te horen. En als je als mantelzorger al langer afvraagt waarom een bepaalde voorziening niet in Zevenaar beschikbaar is, meld het dan. Want het gaat erom dat we dingen doen, waar we allemaal in Zevenaar wat aan hebben!

Ik hoop van u te horen of te lezen !


Dick Nieuwland

Lees meer