Stadsbedrijf Zevenaar

Meet & Greet 27/8

Zo, inmiddels heb ik er 2 weken opzitten. Mijn missie is het opzetten van een bewonersbedrijf/sociale onderneming in Zevenaar en omgeving. En om dat te kunnen doen begint het voor mij bij het begin, namelijk weten waar behoefte aan is en waar inwoners/organisaties/ondernemers voor willen betalen.

Met Raadhuisplein 14 in Zevenaar als uitvalsbasis van Stadsbedrijf Zevenaar (het Hoofdkwartier) wil ik ophalen waar in de stad behoefte aan is. Dat doe ik met 4 overtuigingen:

1          Inwoners/ondernemers weten zelf het beste waar behoefte aan is in de stad.

2          Inwoners willen het liefst zo veel mogelijk zelf regie houden/hun eigen boontjes doppen.

3          Dingen die lokaal kunnen, aarden beter als ze ook lokaal worden gedaan.

4          Inwoners/ondernemers zijn bereid daarvoor de handen uit de mouwen te steken of hun expertise ter beschikking te stellen.

Iemand moet een begin maken en organisatorisch de verschillende eindjes aan elkaar knopen. Die rol neem ik op me. Mijn persoonlijke drijfveer, mijn kennis van het sociaal domein en de mogelijkheden daarbinnen zullen mij vast van pas komen bij die rol.

Afgelopen 2 weken al gesprekken gevoerd met mensen die zich spontaan meldden. Ik had ook een inspirerend gesprek met adviseurs van KNHM, gespecialiseerd in ondersteuning van bewonersinitiatieven. En ook Bert Otten, senior-adviseur van Radar Advies, wist mij te voeden met positieve energie. Een afspraak met Karin Mulder van de Gelderlander zal ook vast mooie publiciteit brengen. Voor mij een bewijs, dat velen het idee van sociaal ondernemen in het algemeen en het Stadsbedrijf Zevenaar in het bijzonder een warm hart toedragen. Mooie eerste stappen in dit avontuurlijke proces op weg naar bewonersbedrijf “Stadsbedrijf Zevenaar”.

Over een week of zes gaan de deuren van het Hoofdkwartier dicht. Dan hoop ik dat we met een initiatiefgroep van 4-5 mensen op weg zijn om een businesscase te ontwikkelen voor het nieuwe Stadsbedrijf Zevenaar.

Woon jij in Zevenaar en heb je een idee voor de opzet van het Stadsbedrijf of wil je mee denken of doen in de organisatie? Meld je dan bij mij: 0621885715 of opstart@stadsbedrijfzevenaar.nl