Stadsbedrijf Zevenaar

Enthousiaster en enthousiaster !

Steeds maar enthousiaster en enthousiaster ! Al weer bezig aan een nieuwe week, maar eerst nog even terugkijken op de afgelopen week. Het was een week met voor mij twee hoogtepunten. Voor dinsdagavond had ik me ingeschreven voor de Bedrijvenmarkt van MKB-Zevenaar. Het was een mooie gelegenheid om ondernemers te vertellen over mijn plan om een sociale onderneming/bewonersbedrijf te starten. Ik was ook blij met een gesprek met de Regionale Sociale Dienst de Liemers, die belangstelling toonde voor het Stadsbedrijf Zevenaar. Vervolgafspraak is inmiddels gepland! Ik ging 's avonds huiswaarts met een handjevol visitekaartjes, maar vooral ook met nieuwe gesprekken in het hoofd en een paar aanknopingspunten om afspraken te maken. Later in de week heb ik die afspraken ook gemaakt.

Ik merk dat er nog veel missiewerk te doen is. Dat begrijp ik wel, want het wijkt ook wel af van hoe het in de regel gaat. Normaalgesproken vindt een ondernemer een markt, stippelt een plan uit en gaat met een bedrijf aan de gang. Bij deze sociale onderneming Stadsbedrijf Zevenaar wil ik eerst nog een andere stap zetten. De hoofddoelstelling van het bedrijf is om op een bedrijfsmatige manier maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dat vraagt voor mij dat je zeker weet dat je de belangrijkste wensen uit Zevenaar bij de kop pakt. En juist dat ben ik op dit moment aan het ophalen: met welke bedrijfsactiviteiten zouden de Zevenaarders de 10 het meest benaderen op de schaal van gelukkig zijn/zich prettig voelen.Met die opbrengst wil ik graag samen met een initiatiefgroepje van inwoners en/of ondernemers een businesscase uitwerken, waarmee we de stap naar het formeel oprichten van het Stadsbedrijf Zevenaar kunnen zetten.

Vrijdagmiddag heb ik mij met mijn vrouw Anne samen op de markt van Zevenaar met een statafel genesteld om reacties van voorbijgangers te krijgen. Het leverde enkele leuke, informatieve en interessante gesprekken op. "Zorg voor betaalbare woningen voor jongeren door te bouwen in combinatie met ouderen. Als tegenprestatie voor een betaalbare huurprijs kun je afspraken maken met de jongeren dat zij een bepaald aantal uren dienstverlening doen ten nutte van de oudere bewoners of de omgeving/wijk," zei een meneer. Iemand anders opperde een bedrijf dat het verenigingsleven in de administratieve (bestuurs)taken of incidentele projecten zou kunnen ondersteunen. Het is moeilijk om die werkzaamheden bezet te krijgen. Door hier ondersteuning te bieden, kunnen de waardevolle verenigingen hun werk blijven doen en blijft het verenigingsleven bloeien. Die ideeën voeg ik toe aan het lijstje mogelijke bedrijfsactiviteiten dat ik sowieso ook al had.

Deze week staan er weer gesprekken op de agenda die voortvloeien uit de bedrijvenmarkt van vorige week. Verder heb ik voor wat langere termijn interessante afspraken gemaakt. Het is zo'n dynamisch proces, dat ik de /opstartroute heb geactualiseerd. Donderdag 3 oktober a.s. zal mijn laatste dag in "de Zaak" aan het Raadhuisplein zijn. Ik werk langzamerhand toe naar het formeren van het initiatiefgroepje om vervolgens de ideeën en plannen te beoordelen op mogelijkheid/haalbaarheid en een businesscase voor Stadsbedrijf Zevenaar.