Stadsbedrijf Zevenaar

Even voorstellen   Hier is al vast beeld. Hieronder meer in woorden...

Wie is diegene die met dit initiatief komt om een stadsbedrijf op te richten? Wie is Dick Nieuwland? Wat brengt hem ertoe?

Persoonlijk

Mijn roots liggen in Laag-Soeren, een dorp op de Veluwezoom op maar 25 kilometer van Zevenaar. Ik kom er nog veel, want er woont nog familie. Ik ben al meer dan 25 jaar getrouwd met Anne en we wonen na leuke jaren in Dieren, Doesburg en Lobith nu sinds november 2018 in Zevenaar.

Ik ben altijd al wel maatschappelijk actief. In Laag-Soeren samen met vader, moeder en twee broers actief bij de plaatselijke muziekvereniging Sempre Crescendo. In Doesburg was ik bestuurslid van de historische vereniging daar, Stad & Ambt Doesborgh. In de Doesburgse jaren was ik ook redacteur van de lokale weekkrant Streekjournaal. In Lobith hadden Anne en ik een Bed&Breakfast. We hebben menige gast voorzien van een lekker bed en een stevig ontbijt. In Lobith was ik ook voorzitter van het organiserend comité van de Open Monumentendagen in Rijnwaarden.

In mijn tijd bij de gemeente Rijnwaarden heb ik me ook extra ingezet als lid van de Ondernemingsraad en jarenlang als voorzitter van de Personeelsvereniging gemeente Rijnwaarden.

Na het overlijden van mijn schoonvader hebben we ook de zorg gehad voor Annie, zijn geestelijk en lichamelijk gehandicapte zus. Zij woonde in een instelling in Rheden. In die tijd hebben we als haar bewindvoerders haar belangen behartigd. Dat gaf ons een kijkje in de keuken van Mantelzorgers.

Werk

Middelbare school in Zutphen gedaan en een HBO opleiding in Enschede. Toen heb ik een archiefopleiding gevolgd aan de Rijksarchiefschool in Den Haag. Mijn eerste baan was op het archief bij de gemeente Rijnwaarden in Lobith. Dan praat ik over 1991. Het bleek een verbond voor een groot aantal jaren. Tot en met 2017 heb ik met veel plezier voor die gemeente en zijn inwoners gewerkt. Ik heb er veel verschillende taken/vakgebieden gehad. Begonnen op archief, toen op de afdeling welzijn Inburgering nieuwkomers, ouderenzorg, volwasseneneducatie gedaan. Circa 1996 de overstap gemaakt naar Recreatie & Toerisme. Destijds waren de plannen voor De Gelderse Poort voor Rijnwaarden actueel. Ik ben trots op het oprichten van de Toeristische Werkgroep Rijnwaarden en zijn ontwikkeling die het ook met het Toeristisch Informatie Centrum in Tolkamer heeft doorgemaakt. Er zijn camperplaatsen aan de Europakade in Tolkamer gekomen. En er zijn stappen gezet met het Romeinse verleden in onze regio. In 2013 heb ik weer een switch gemaakt, terug naar het sociaal domein. Ik werd beleidsmedewerker Welzijn met de taken Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Volksgezondheid. Alle gemeenten in Nederland stonden in 2013 aan de vooravond van decentralisaties van taken van het Rijk naar gemeenten. Het ging om de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Ik heb daar heel verschillende werkzaamheden gedaan:
- voorbereiden decentralisaties: namens Rijnwaarden meegeschreven aan de uitgangspunten voor het nieuwe beleid voor de Liemerse gemeenten
- mee-ontwikkelen Liemerse aanbestedingen Wmo-huishoudelijke hulp
- mee-ontwikkelen regionaal Wmo-vervoer Arnhem-Nijmegen (AVAN)
- ontwikkelen start van Plusbus Zevenaar in Rijnwaarden/Zevenaar
- mee-ontwikkelen Liemerse aanbesteding Wmo-hulpmiddelen
- organiseren met overblijvende aanbieders continuïteit zorg na faillissement zorgorganisatie Diafaan

Eind 2017 heb ik ervoor gekozen om qua werk een andere weg in te slaan. Dat betekende afscheid van de gemeente Rijnwaarden/Zevenaar. In heel goed overleg kreeg ik de gelegenheid om mij op mijn professionele toekomst te bezinnen. Ik heb werkzaamheden gedaan voor Monicare uit Pannerden en de dagbesteding daar. Ik heb een plan ontwikkeld voor het gebouw Juvenaat in Zevenaar in het kader van de Steengoed Challenge van de provincie Gelderland, gemeente Zevenaar en Baston Wonen. In de tweede helft van 2018 deed ik mee aan het programma van Starters 4 Communities in Nijmegen. Dat is een praktijkgericht trainingsprogramma waarin ik veel nieuwe kennis, vaardigheden en technieken heb opgedaan.

En tenslotte bouwde ik in maart van dit jaar bij de School voor Wereldverbeteraars aan mijn droom. In een paar dagen kwam voor mij alles bij elkaar waar ik de afgelopen jaren en vooral ook het afgelopen jaar mee bezig ben geweest: mijn oerverhaal.

Mijn Oerverhaal

Als ik om me heen zie en hoor dat veel mensenals tijdsbesteding niet dát kunnen doen of ontdekken wat écht hun belangstelling heeft én dat Zevenaar nog geen Bewonersbedrijf heeft, dan stemt mij dat verdrietig. Maar ook strijdlustig.

Bijvoorbeeld laatst hoorde ik dat meneer De Jong, die aan een dagbesteding voor ouderen deelneemt, eigenlijk liever iets zou oppakken dat met zijn vroegere werk met jongeren te maken heeft, dan de activiteiten die er nu voor hem bedacht werden. Hij had er wel eens naar gevraagd maar er werd steeds gezegd, dat er geen gelegenheid was om iets met jongeren op touw te zetten.

In het afgelopen jaar heb ik in Nijmegen tijdens inspiratiebijeenkomsten en -bedrijfsbezoeken kennis gemaakt met zo veel mooie, sociale (burger-)initiatieven, dat ik het superjammer vind dat Zevenaar nog geen bewonersbedrijf heeft.

Ik kan me zo voorstellen, dat het voor meneer De Jong zo leuk zou zijn als er op één of andere manier jongeren verbonden worden met zijn dagbesteding. Ik denk bijvoorbeeld aan een groepje jongeren die gaan leren koken, zodat de hobby van meneer De Jong ook nog aan bod komt. Iedereen blij !

In mijn ogen is Zevenaar rijp voor een Bewonersbedrijf: Stadsbedrijf Zevenaar. Een sociale onderneming die verschillende bedrijfsonderdelen kan hebben. Die zijn op de tekentafel nog niet uitgetekend, maar die komen "als vanzelf" als nieuwe loten aan het bedrijf. Het plan is te groot voor mij alleen. Daarom wil ik een Initiatiefgroep Stadsbedrijf Zevenaar formeren en hiermee de plannen verder uitwerken. Samen bepalen welke projecten of bedrijven onder de vlag van het Stadsbedrijf Zevenaar tot wasdom kunnen komen. Het is mijn voornemen om het project Stadslol één van de loten van het Stadsbedrijf te laten zijn.

Ik vind het leuk om samen met andere mensen nieuwe ontwikkelingen van de grond proberen te krijgen, niet voor de hand liggende mensen of organisaties met elkaar te verbinden en om het beste uit mensen te halen of het nu gaat om de bezoekers van de StadsLol, professionals in het sociale domein of Mantelzorg. Iedereen verdient het om te doen waar hij/zij goed in is en wat hij/zij graag doet. Daar wordt de wereld een heel stuk mooier van !

Er gebeuren in den lande al wel heel veel mooie dingen. Het wordt tijd dat die ook in Zevenaar gaan gebeuren. En omdat niemand het nog niet heeft gedaan, sta ik nu maar op om mijn dromen waar te maken:

opzetten Stadsbedrijf Zevenaar met als bedrijfsonderdeel StadsLol