Stadsbedrijf Zevenaar

Hoe ziet de opstartroute er uit ?

Het opstarten van een nieuwe sociale onderneming is niet gemakkelijk. We gaan er vanuit dat er hobbels zullen zijn. Maar met een goede voorbereiding, veel gezond verstand, vereende krachten en de juiste wil kunnen we de hobbels platstrijken of erom heen manouvreren. In de opstartroute zitten diverse ijkmomenten ingebouwd. Bij de planning merken we op dat het nodig kan zijn om tijdens het proces de planning aan te passen. Dat gaan we dan ook zeker doen! Kwaliteit staat voorop en dat heeft vaak tijd nodig (aldus mijn wijze broer) !

Zie hier de agenda.

Plan lanceren
Persbericht verspreidenWeek 29
Facebook pagina lancerenWeek 29
Website lancerenWeek 29
Formeren initiatiefgroep

Inloop in De Zaak, Raadhuisplein 14, Zevenaar (elke dinsdag 16.00-20.00 uur en donderdag 10.00-14.00 uur)

Tot en met 3 oktober 2019

Meet & Greet: openbare inloop

27 augustus, 19.00-21.00 uur
Kiezen leden initiatiefgroepWeek 39-40 (23+30 september)
1e bijeenkomst initiatiefgroep; samen formuleren opdracht/werkwijzeWeken 41 (7 oktober)
Planuitwerking
Inspiratiebezoeken in den landeWeken 41 t/m 44 (7 oktober e.v.)
Uitwerken businessplanWeken 41 t/m 49 (7 oktober e.v.)
Start
Presentatie Stadsbedrijf Zevenaar aan de stad en persWeek 51 (16 december)

Oprichting Stadsbedrijf Zevenaar

Week 1 (30 december 2019)