Stadsbedrijf Zevenaar

Wat is nou eigenlijk sociaal ondernemen?


Dit zijn de kenmerken van een sociaal bedrijf (basis is de Code Sociale Ondernemingen):

Algemeen

Op de eerste plaats staat maatschappelijke winst. Dat wordt vastgelegd in officiële stukken als oprichtingsakte/statuten/bedrijfsplannen. Financiële winst is nodig voor de continuïteit van het bedrijf, maar dus niet het hoofddoel van het bedrijf.

De maatschappelijke winst kan worden bereikt op het terrein van het verhogen van arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen, verbeteren van de zorg of verhogen van sociale cohesie in wijken en buurten.

Er zijn voor een sociaal bedrijf verschillende rechtsvormen denkbaar. Besloten vennootschap, Stichting, Coöperatie, Vof, NV, CV, Maatschap. Eenmanszaak is uitgesloten.

Minimaal 50% van de inkomsten van de onderneming dient te worden gegenereerd door commerciële activiteiten.

Open ten opzichte van de omgeving

Het sociale bedrijf betracht openheid. De missie, statuten worden digitaal breed gedeeld. Jaarlijks publiceert het bedrijf bijv. een rapportage die inzichtelijk maakt in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt, financiële cijfers en jaarstukken.

Stakeholders worden betrokken bij het uitwerken/opzetten van het sociale bedrijf, bij een koerswijziging van de doelen en bij de jaarrapportage.

Financiën

Voor de onderneming zijn verschillende financieringsbronnen denkbaar. Inwoners kunnen meedoen met deelnemingen, bedrijven kunnen risicodragend meeïnvesteren, de gemeente kan bijvoorbeeld sociaal/maatschappelijke hypotheek verstrekken als het om een gebouw gaat.

Ten aanzien van financiën maakt het bedrijf een zorgvuldige afweging tussen herinvesteren in het bedrijf en een redelijke vergoeding voor aandeelhouders.

Het bedrijf voert een gematigd beloningenbeleid. De factor tussen hoogste/laagste salaris wordt ook publiek gedeeld.

Raadpleeg de volgende websites om je nader te oriënteren:

Goed ondernemerschap, model voor bewonersbedrijven van KNHM (vm Heidemij/Arcadis)

LSA bewoners, landelijk netwerk van bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties.

Social-enterprise, de aanjager van de beweging van sociaal ondernemers